Projekt & satsningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sörmlandsstugan

Sörmlandsstugan 2.0 är ett projekt finansierat via Leader Sörmlandskusten som har två syften: dels att skapa bättre integration och minska bostadsbristen för nyanlända, dels att utveckla landsbygden lokalt. Projektet bygger på byggnation av mindre bostäder i befintlig gårdsmiljö. Samarbete med kommunen ger en trygg finansiering för fastighetsägaren och den nyanlända familjen kommer in i det svenska samhället. Först ut är Nyköpings kommun.

Mer information

Rapport pilotprojekt

Service & Liv på Landet

Coompanion processleder ett antal lokala utvecklingsinitiativ för projektet Service & Liv på landet som ägs av Leader Södermanland. Vi mobiliserar och initierar stormöten med engagerade personer på mindre orter i länet i syfte att arbeta fram en gemensam handlingsplan för lokal utveckling.

Mer information

Övriga projektinsatser

 

 

 

 

 

 

 

KVISK

KVISK är ett integrations- och arbetsmarknadsprojekt i Katrineholm, som vill ge nyanlända kulturarbetare bättre möjligheter på den kreativa arbetsmarknaden i Sverige. Coompanion föreläser om Socialt företagande och kooperativa företagsformer samt ger rådgivning till utlandsfödda författare, konstnärer m fl i syfte att underlätta en hållbar nyetablering här i Sverige. En stor andel är engagerade i kooperativa företag.

Mer information