Projekt och satsningar

 

Nyttiga Affärer

Tillsammans med Nyköpings kommun, Create Business Incubator, Region Sörmland, MDH/Idélab och munktell Science park driver vi det regionala utvecklingsprojektet Nyttiga Affärer för att etablera ett ekosystem inom socialt och hållbart företagande i Sörmland. Projektet har stöd från Tillväxtverket med delfinansiering från samtliga projektparter. Kontakta marcus.bergh@coompanion.se om du vill veta mer.

Förstudie kring energikooperativ

Tillsammans med kollegorna inom Coompanion Östra Mellansverige arbetar vi med en förstudie kring att stötta skapandet av energikooperativ och andelsägda solcellsparker.

Förstudien är ett samarbete med Tillväxtverket Östra Mellansverige och ska vara färdig december 2019.

Utbildning entreprenörskap St Eskils gymnasium

Under hösten utbildar vi drygt 400 elever och lärare i ämnet entreprenörskap kopplat till bland annat globala målen på St Eskil gymnasium i Eskilstuna. Kontakta martin.bulow@coompanion.se om du vill veta mer om vårt samarbete med skolorna.