Projekt och satsningar

 

Pågående projekt

Nyttiga Affärer

Tillsammans med Nyköpings kommun, Create Business Incubator, Region Sörmland, MDH/Idélab och munktell Science park driver vi det regionala utvecklingsprojektet Nyttiga Affärer för att etablera ett ekosystem inom socialt och hållbart företagande i Sörmland. Projektet har stöd från Tillväxtverket med delfinansiering från samtliga projektparter. Kontakta annika.lofgren@coompanion.se om du vill veta mer.

Utveckla företag på landsbygden

Vi arbetar med att förbättra samarbete och kunskapsutbyte mellan länets lokala och regionala stödaktörer och de minsta företagen på landsbygden. Vi upptäcker och skapar digitala vägar och verktyg för snabbare matchning mellan resurser och behov. Projektet är ett samarbete mellan Coompanion Sörmland och Coompanion Uppsala län, finansierat av Tillväxtverket. Kontakta Jonas.bergvall@coompanion.se om du vill veta mer.

Förenade Inköp

Projektet syftar till att lyfta och informera om inköpsföreningar och deras roll i våra matsystem.
Projektet har som övergripande mål att bidra till att fler inköpsföreningar startas samt att befintliga inköpsföreningar inleder djupare samarbeten, både sinsemellan och med lokala matproducenter på landsbygden. Projektet finansieras av Jordbruksverket. Kontakta maria.ahlin@coompanion.se om du vill veta mer.

 

Avslutade projekt

 

Utbildning entreprenörskap St Eskils gymnasium

Under hösten 2019 utbildade vi drygt 400 elever och lärare i ämnet entreprenörskap kopplat till bland annat globala målen på St Eskil gymnasium i Eskilstuna. Kontakta martin.bulow@coompanion.se om du vill veta mer om hur arbetet med skolorna såg ut och hur resultat blev.

Förstudie kring energikooperativ

Tillsammans med kollegorna inom Coompanion Östra Mellansverige arbetade vi under hösten 2019 med en förstudie kring att stötta skapandet av energikooperativ och andelsägda solcellsparker.

Förstudien var ett samarbete med Tillväxtverket Östra Mellansverige och var färdig december 2019.