Tjänster

Handlar det om samarbete och partnerskap? Är det viktigt för resultatet med förankring och delat engagemang?
Då ska du ta kontakt med Coompanion!

Processledning

Funderar ni på att gå samman kring något som behövs just där ni bor eller verkar. Coompanion har stor erfarenhet av att vara processledare antingen ni är enskilda personer, föreningar eller företag (eller en blandning av detta) som vill förverkliga idéer tillsammans.

Utbildning

Vi skräddarsyr utbildningar efter behov. Det kan handla om styrelsearbete, gruppdynamik, konflikthantering, affärsutveckling eller ledarskap i en demokratisk organisation till exempel.

Vi gör också entreprenörsutbildningar. Kortare sådana för att inspirera och längre där man under till exempel ett år startar företag tillsammans – inom utbildningen.

Affärsutveckling

Är ni redan igång och behöver ta ett utvecklingssteg? Har ni utmaningar kring försäljning, samarbete eller något annat som ni inte vet hur ni ska ta er an – boka ett förutsättningslöst möte med en av våra rådgivare och få ny energi och idéer om hur ni kan gå vidare.