Fiber

Handbok för fiberföreningar

Nu finns det en uppdaterad version av vår handbok för fibernätsföreningar. Sedan första upplagan har vi på Coompanion haft kontakt med och gett rådgivning till 100-tals fiberföreningar. Föreningarnas olika frågeställningar och synpunkter har sedan bidragit till att handbokens utveckling och uppdateringar. Denna femte upplaga är särskilt framtagen i samverkan med Bredbandsforum.

Handboken bygger på förutsättningar, erfarenheter och kunskap vi har just idag. Kunskap och erfarenheter förändras ständigt. Bara det faktum att detta nu är femte upplagan avslöjar att vi vet mer idag än vad vi gjorde vid första upplagan. Så man kan ju fundera på vad vi inte vet idag och som kommer vara med i kommande upplagor.

Handbok för fibernätsföreningar (pdf)