3 april 2017

Föreningsstämma 2017

Medlemmar i Coompanion Sörmland Ek Förening kallas härmed till föreningsstämma.

Datum: 2017-05-08
Tid: 14:00
Plats: Ekholmens Trädgård, Vingåker (Bredvid Säfstaholms slott)

På agendan för eftermiddagen:
–          Presentation av Sörmlands största kooperativ, Kooperativtjänst K ek. för.

–          På gång inom Coompanion Sörmland. Verksamhetsplan 2017-2019, pågående projekt mm

–          Årsstämma

Handlingar till föreningsstämman
Verksamhetsberättelse 2016
Årsredovisning 2016

Dela