2 december 2016

Nu summerrar vi 2016

Nu när året går mot sitt slut är det dags för summering. Inflödet av rådgivningar på våra kontor i Katrineholm, Nyköping och Eskilstuna har ökat under året. Vi har deltagit i ett flertal mässor företagsmässor bland annat i Nyköping och Gnesta där vi knutit värdefulla kontakter. I Oxelösund har affärskvinnans nätverk träffats regelbundet och i samband med dessa träffar har Coompanion erbjudit rådgivning på plats i Oxelösund. Även i Vingåker och Flen har vi haft rådgivare på plats regelbundet för att öka inflödet till rådgivningen.

Vår verksamhet har även påverkats av inflödet av flyktingar till Sörmland. Rådgivningarna på engelska har ökat och vi samverkar med andra företagsfrämjande aktörer för att ge kvalitativ rådgivning till alla som behöver det. I Vingåker är vi även aktiva i kommunens integrationsnätverk.

På flera platser i länet pågår insatser för att fler av de som står långt ifrån arbetsmarknaden ska få sysselsättning. Under hösten har en karläggning av befintliga arbetsintegrerande sociala företag (ASF) gjorts av Regionförbundet Sörmland. Rapporten från denna kommer under december månad. I Katrineholm genomför Coompanion just nu en etableringsanalys på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Syftet med denna är att  kartlägga förutsättningarna att driva arbetsintegrerande sociala företag i kommunen. De arbetsintegrerande sociala företagen behövs för att fler människor ska komma i sysselsättning och det visas bland annat av de riktade insatser som nu görs av regeringen.

I slutet av november lämnade Coompanion Sörmland in en ansökan till Tillväxverket inom ramen för det call som myndigheten gjort. Vi ansöker om drygt 1 mkr per år under de kommande tre åren för att kunna bedriva kostnadsfri information och rådgivning inom området kooperativt och socialt företagande i enlighet med vår verksamhetsplan. För att få ut hela statsbidraget krävs att Coompanion Sörmland har en regional medfinansiering motsvarande 1 mkr per år under perioden. En ansökan om medfinansiering har lämnats till Regionförbundet Sörmland, ansökan har ännu inte behandlats.

Den 16 december stänger vi våra kontor och finns åter på plats den 9 januari. Vi önskar våra medlemmar och samarbetspartners God Jul och Gott Nytt År!

Dela