1 december 2016

IOP – kan ge mer affärer för idéburna

Idéburet Offentligt Partnerskap är ett sätt för en offentlig part och en idéburen att samverka för att lösa en samhällsutmaning. 

IOP är en förkortning värd att lägga på minnet och lära sig mer om – inte minst för idéburna organisationer – då det är ett sätt att handla av idéburna i form av ett partnerskap som ligger vid sidan av det som regleras inom Lagen för offentlig upphandling.

En viktig skillnad mellan en upphandling och ett partnerskap är att initiativet  till partnerskapet oftast kommer från den idéburna sektorn och att det handlar om en tjänst som som ”marknaden” inte är intresserad av att utföra.  Det ska inte ske på områden där det redan finns  upphandling och partnerskapet ska ge ett ”mervärde” utöver den faktiska tjänsten.

Det kan handla om tillgång till nätverk, volontärinsatser eller ett speciellt arbetssätt som bara den ideburna organisationen kan erbjuda.  Kvinnojourverksamhet och verksamheter som möter hemlöshet är exempel på områden där IOP är klockrena.

Organisationen Forum har tagit fram en rapport på området som belyser möjligheterna enligt EU-rätten.
Rapport IOP

Dela