29 juni 2016

Start-Up-Integration

Kenny Thoren (Bizztool) och Monica Pärus (Aktiv Samhällsutveckling) har tillsammans med Coompanion Sörmland tagit fram en projektidé som vi valt att kalla Start-up-integration.

Start-up-Integration syftar till att möta några av de utmaningar som finns kopplade till nyföretagande och nysvenskars etablering på arbetsmarknaden. Start-Up-Integration kan ses som en sorts pilot för att utforma en arbetsmodell för samverkan som ska stötta nystarts- företag/idéskapare och nyanlända med specifik yrkeskompetens att mötas och arbeta tillsammans.

Syftet är att stötta utvecklingen av nya företag, arbetstillfällen, utveckla hållbara affärsidéer. Det handlar också om att skapa förutsättningar för nysvenskar att få använda sin yrkeskunsap, komma in i näringslivssammanhang och snabbare, än idag, bli självförsörjande. Hela projektet präglas också av tanken om integration, för såväl nysvenskar som för svenskar genom möten och samarbeten som ska påbörjas. Start-Up-Integration har såväl affärsnytta som samhällsnytta i fokus!

Det kortsiktiga målet för projektet är att, genom en pilot, utveckla en arbetsform/modell för Start-Up-Integration. Syftet är att få till en modell som sedan ska kunna skalas upp och spridas vidare. Det andra kortsiktiga målet är också att generera nya företag, sysselsättning och integration för de som deltar i piloten.

Frågor kring projektet besvaras av Marcus Bergh, Coompanion, telefon 070-440 98 18.

Start-up-integration

Start-up-integration

Dela