29 juni 2016

Utveckling av affärsmannaskap och entrerenöriellt lärande

Coompanion Sörmland har inom ramen för projektet Utveckling av affärsmannaskap och entreprenöriellt lärande arbetat fram en modell för kompetenskartläggning inom området affärsmannaskap samt en modul inom området affärsmannaskap och entreprenörskap. Projektet har finansierats av Samordningsförbundet i Sörmland (RAR). De två modeller som har arbetats fram i projektet riktar sig till målgruppen utrikesfödda i syfte att få målgruppen att komma närmare arbetsmarknaden genom fokus på entreprenörskap.

Det första delprojektet Modell för kompetenskartläggning inom området affärsmannaskap har haft till syfte att ta fram en modell som riktar sig till utrikesfödda som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen (AF) och som behöver kartläggas för att AF ska kunna beslut om nästa steg i handlingsplanen för den inskrivna.

Det andra delprojektet har haft till syfte att arbeta fram en modul inom området affärsmannaskap och entreprenörskap som ska kunna användas inom kommande ESF-projekt. Modulens syfte är att visa på de entreprenöriella egenskaperna som behövs för att lyckas med företagande. Modullen ska fungera som en inspirationskälla där deltagaren inventerar sina förmågor och omsätter dessa till affärsmöjligheter. Modellen fungerar som inspiration och är steget innan de starta eget utbildningar som arrangeras av NyföretagarCentrum och andra aktörer.

Frågor kring projektet besvaras av Magnus Eriksson, Coompanion, på telefon 070-6336574 alt e-post magnus.eriksson@coompanion.se.

Slutrapport utveckling av affärsmannaskap och entrprenöriellt lärande.

Processkarta

Processkarta

Dela