3 maj 2016

Föreningsstämma för Coompanion Sörmland

Coompanion Sörmlands medlemmar kallas härmed till föreningsstämma

Datum: 2016-05-17
Tid: 14.00
Plats: Tillväxten Sörmland, Oppundavägen 62, Katrineholm

Innan  stämmoförhandlingarna (kl 14.00), ges en kort  information om Coompanion Sörmlands pågående verksamhet 2016. Informerar om detta görs av ordförande Gunilla E Magnusson samt våra Rådgivare/verksamhetsutvecklare, Magnus Eriksson, Inger Wickbom och Marcus Bergh.

Varje medlemsorganisation har möjlighet att utse ett ombud till stämman. Namn på ombudet meddelas undertecknad under adress sormland@coompanion.se  senast den 13 maj.

Önskar fler än ombudet delta på stämman är givetvis  även dessa hjärtligt välkomna. Vg meddela i så fall namnen på dessa

Stämmohandlingar
Ärendelista föreningsstämma

Resultat- och balansräkning

Verksamhetsberättelse.

 

Dela