Sörmlandsstugan 2.0

Under våren genomfördes  en förstudie för projektet Vi bygger Attefallshus och säger välkommen till landet. Resultatet av förstudien blev en ansökan till Leader Sörmlandskusten för att kunna fortsätta arbetet med att bygga bostäder på landsbygden. Jordbruksverket har nu beviljat vårt projekt ca 830.000 kr som under 18 månader ska användas för att skapa förutsättningar för byggande av Sörmlandsstugan på landsbygden.
Sormlandsstugan

Tanken med projektet är att ta fram en modell som innefattar ett inflyttningsklart Attefallshus på 25 kvm, en sk Sörmlandsstuga, och en modell för finansiering av denna genom uthyrning. Med projektet vill vi välkomna nya medborgare till landsbygden in i en befintlig gemenskap.

Tillsammans med Carlstedts Arkitekter har vi tagit fram en idéskiss på en modern Sörmlandsstuga på 25 kvm som uppfyller dagens byggnormer för permanent boende. Med finansieringen från Leader kan arbetet nu fortsätta med att ta fram en långsiktigt hållbar modell.

Vi antar utmaningen att hitta nya – snabba – lösningar för boende på landsbygden.

Slutrapport förstudie Sörmlandsstugan 2.0


Kontakt
Projektledare
Åsa Ingårda
Telefon: 0727-16 38 65
E-post: info@ingardasasa.se

Projektkoordinator
Magnus Eriksson
Coompanion Sörmland
Telefon: 0706 33 65 74
E-post: magnus.eriksson@coompanion.se


Kort om projektet
Genom att bygga bostäder i befintliga gårdsmiljöer så välkomnar vi människor in i gemenskap, föreningsliv och sociala nätverk. Samtidigt genererar det intäkter till landsbygdsföretagare och lokala entreprenörer vilket möjliggör finansiering av bygget.

Vem gynnas primärt?
– Nyanlända och andra som har svårt att få tag på en bostad.
– Landsbygdsföretagare, lokala entreprenörer och byggföretag, kommunerna.

Ytterligare vinster:
– Möjlighet till generationsboende, för unga och äldre, oavsett var du kommer ifrån.
– Vi erbjuder boende för turister i genuina gårdsmiljöer – vilket vi har för lite av idag.

Med fler inflyttade ges landsbygden fler möjligheter att utveckla skola, barn- och äldreomsorg, lokaltrafik med mera – bra service!

Vi antar utmaningen att hitta nya – snabba – lösningar för boende på landsbygden.


Vårt erbjudande
För att stimulera byggande av Attefallshus erbjuder vi:
– En bygglovsklar ritning på Attefallshus för landsbygden – Sörmlandsstugan 2.0
– En modell för finansiering genom uthyrning till kommun/aktörer inom boende.
– Organisationsförslag till husägare för kontraktering av kommun/myndighet/aktör inom boende.

I dag finna många olika grupper av människor som söker boende. Projektet kommer presentera olika möjligheter att erbjuda boende för olika grupper och vilka ersättningar som idag utgår. Ersättningarna kan vara med och finansiera bygget så att möjlighet finns att bekosta ett låntagande.

Det övergripande är att vi bygger i befintliga gårdsmiljöer, in i befintliga gemenskaper. Att vi med vårt boende också möjliggör till kontakter som öppnar upp dörrar till föreningsliv, sociala nätverk och sammanhang som både möjliggör vägar in i vårt svenska samhälle men som också kan generera vänner och möjliga jobb.

Möjliga hyresgäster
Möjlighet att välkomna ensamkommande i övre tonåren där två ungdomar kan dela ett boende tillsammans och att de sker inom ramen för en familjehemsplacering. De ungdomarna behöver inte först och främst nya föräldrar men vuxna som kan fungera som guider in i det svenska samhället och där dörrar öppnas till föreningsliv, sociala nätverk och där möjlighet ges till att upptäcka den svenska vardagen.

Ungdomar som idag bor på HVB hem och som väntar på utslussningsboende.

Familjer och vuxna som fått uppehållstillstånd men som söker bostad.

Migrationsverkets asylsökande där möjlighet kan ges om flera husägare går ihop och gör en gemensam upphandling gentemot migrationsverket och på så sätt tillhandahåller boende för minst 20 personer.


 

Fakta om Attefallshus

  • Inget bygglov behövs, anmälan göras till kommunens byggnadsnämnd räcker.
  • Max 25 kvm och högsta nockhöjd 4 m från markyta. Finns inga hinder för källare eller utrymme under marknivå.
  • Gäller permanentbostad, men också som garage, förråd eller gäststuga.
  • Normalt  ska det vara möjligt att bygga ett komplementbostadshus även om det strider mot bestämmelserna i en detaljplan.
  • Nuvarande regler för friggebodar behålls. Det är alltså möjligt att bygga både ett Attefallhus och friggebod.
  • Om huset ska byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs grannarnas godkännande

På en gård med flera permanentbostäder så är det möjligt att uppföra ett Attefallshus till varje permanentboende.


Länkar

Läs mer om vad som gäller för Attefallshus
Läs mer om vad Nyköpings kommun säger om Attefallshus